dongphuong

dongphuong:

daniellekiemel:

Alan Rickman reads Shakespeare’s Sonnet 130

My mistress’ eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips’ red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damask’d, red and white,
But no such roses see I in her cheeks; 
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go;
My mistress, when she walks, treads on the ground:
   And yet, by heaven, I think my love as rare
   As any she belied with false compare. 

His voice is strangely soothing

Totally agreed!

machuong

dongphuong:

Kiến dữ bất kiến (Gặp và không gặp)

Nàng gặp, hay không gặp ta
Ta vẫn ở đây
Không mừng, không lụy

Nàng nhớ, hay không nhớ ta
Tình vẫn ở đây
Không còn, không mất

Nàng yêu, hay không yêu ta
Yêu vẫn ở đây
Không thêm, không bớt

Nàng theo, hay không theo ta
Tay ta vẫn nơi nàng
Không lơi, không siết

Hãy ngả vào lòng ta
Hoặc là
dành cho ta một chỗ trong trái tim nàng
Bình lặng yêu nhau
âm thầm thương tưởng.

— Ban trát cổ lỗ bạch mã đích trầm mặc | Trát-tây-lạp-mẫu Đa-đa 

.

見與不見

.

妳見,或者不見我

我就在那裏

不悲不喜

.

妳念,或者不念我

情就在那裏

不來不去

.

妳愛或者不愛我

愛就在那裏

不增不減

.

妳跟,或者不跟我

我的手就在妳的手裏

不捨不棄

.

来我懷裏

或者

讓我住進妳的心裏

漠然相愛

寂静歡喜

班扎古鲁白玛的沉默 | 扎西拉姆 多多

docmoingay
docmoingay:

6.”Sớm hay muộn trong cuộc đời mình mỗi người sẽ khám phá ra rằng hạnh phúc hoàn hảo là không có thật, nhưng ít ai chịu ngẫm nghĩ về điều ngược lại: rằng một sự bất hạnh hoàn hảo cũng không hề có.” 
__ Có được là người | Primo Levi .Hôm nay 30.07.14  là ngày quốc tế sách giấy á babe ơi

docmoingay:

6.”Sớm hay muộn trong cuộc đời mình mỗi người sẽ khám phá ra rằng hạnh phúc hoàn hảo là không có thật, nhưng ít ai chịu ngẫm nghĩ về điều ngược lại: rằng một sự bất hạnh hoàn hảo cũng không hề có.”
__ Có được là người | Primo Levi .

Hôm nay 30.07.14 là ngày quốc tế sách giấy á babe ơi


Honey I’m on fire, I feel it everywhere

Nothing scares me anymore

Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That baby you’re the best


I’ve got that summertime, summertime sadness..