• Bạn:
 • Bài thơ khuya chẳng ngay hàng
 • Ta ba mươi... chẳng đàng hoàng nổi thân
 • Một đời bê bối trầm luân
 • Chí sơn tăng cũng đôi lần rồi thôi
 • Cũng là phố xá ham chơi
 • Đan xong lại tháo, một đời hoài công.
 • Mình:
 • Lên núi hỏi gì chuyện tiêu diêu
 • Lòng cô lạnh vắng với hoang liêu
 • Tơ trời còn đó xanh rêu
 • Tay thời hết mỏi tháo rời lại đan
xoai
"A child can always teach an adult three things:to be happy for no reason, to always be busy with something, and to know how to demand with all his might that which he desires."
— Paulo Coelho (The Fifth Mountain)

Vì có chúng em nên đời sống mãi không già
Vì có chúng em nên đời sống như trẻ ra
Vì có chúng em nên còn giấc mơ thanh bình
Vì có chúng em nên tình yêu bỗng nhiều thêm
Vì có chúng em nên người lớn không lẻ loi.

(Trịnh Công Sơn )

Trong mơ em nằm nghiêng
Cùng đàn sẻ tóc nâu
Và em nghiêng chút nữa
Bầu trời đi lộn đầu.

Trong mơ em thích buồn
Vừa buồn lệ vừa dài
Nỗi buồn em sẽ chảy
Hai dòng dài rất dài.

Bây giờ em vẫn nằm
Vừa nằm em vừa mơ
Em muốn nghiêng xuống nữa…
Em thích mình đau khổ

Đau khổ và nằm nghiêng
Khi nằm nghiêng em thấy
Đau khổ nhiều quá chừng …

Hôm qua em thức dậy
Đau khổ đã hết rồi
Buồn sao lại thế nhỉ
Không kéo dài hết đêm .


( Một thiên nằm mộng | Nguyễn Ngọc Thuần )

Tình hình là luôn mộng mơ trong giờ mần việc.
Hôm trước mộng bán cà phê
Hôm nay mơ làm họa sĩ vẽ tranh kể chuyện.
Giờ trước mặt là cái màn hình xám ngoét, chữ nhì nhằng.
Thiệt muốn thành đại hiệp Lệnh Hồ,
1 chiêu chém đá như chém bùn
* peace *